Özgürlük arayışında

Özgürlüğün birçok yüzü vadır. Üsütde ne kadar çok düşülürse o kadar karmaşıklaşır.

Biz Alice Çocuk Müzesi diyoruz ki: Özgürlük günümüzde her şeyeden önemlidir.

Ögürlük kendiliğinden elde edilmez, onun için mücadele verilmesi gerekir. Özgürlük üzerine düzenlenen bir sergide hep beraber konuşmak yararlı olacak. En iyi yöntem zor bir kavramı canlı hikayelerle yalanır kılmal olacaktır.

Sizleri özgürlüğün arayışıan çıktığımız "Escape to Freedom" sergisine avet ediyoruz. Özgürlük benim için nedir? Diğer takımlarda bu nasıl görülüyor? Özgürlük hakkında düşünceleri paylaşmak ve farklı bakış açıları kazanmak ön plandadır.